Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2017

0770 bc40 390
Reposted fromkatalama katalama viayourhabit yourhabit
1332 664e 390
Reposted fromlearntofly learntofly viayourhabit yourhabit

January 02 2017

4176 901b 390
Reposted byzabkaamkejttobecontinuedola4650cosetteasalluhialbatrosinyoucoolstorybro2307lottibluebelldiviomkgreywolf00monnnn066SeventeenRed
4175 18bc 390
Reposted byamkejtola4650scorpixannieisnotokikariHypothermiazatoreekloraBrainyliluJosettehoudamuertokotficaszaaatanmindlessNajadafreskayourhabitmatussgorkypotrzaskpsychovioletjethrafarmaceutkatomashrobal
4174 a8e8 390
hello 2017
Reposted byola4650amelinowatojestlinatoczarodziejniebalaganantamariel
4171 59d7 390
pulpfiction
Reposted byhash hash
7367 895c 390
Reposted fromministerium ministerium viajasminnie jasminnie
9255 8ae1 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajasminnie jasminnie
Me tryin' to get my life togehter:


Reposted fromsoSad soSad viaeternaljourney eternaljourney
1497 1b62 390
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viajasminnie jasminnie
1999 7ae8 390
no i chuj no i cześć :)
Reposted fromsgrialux3 sgrialux3 viajasminnie jasminnie
Kobieta nie krzyczy. Kobieta motywuje. 
— piotr C "pokolenie IKEA"
Reposted fromobliviate obliviate viaeternaljourney eternaljourney
0766 74fd 390
no
Reposted fromSalute Salute viajasminnie jasminnie
Dorosłość polega na zrozumieniu co jest naprawdę dla ciebie ważne. Dla ciebie. Najwyższy czas zacząć. Albo możesz dalej robić te same rzeczy oczekując, że tym razem przyniosą one całkiem inne rezultaty. 
— Pokolenie Ikea
Reposted fromSalute Salute viajasminnie jasminnie
Reposted fromNanaya Nanaya viajasminnie jasminnie
your mind
Reposted fromincomperta incomperta viajasminnie jasminnie
Reposted fromweightless weightless viajasminnie jasminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl