Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2016

Dojrzała emocjonalnie kobieta rezygnuje z odgrywania roli ofiary, sierotki i królowej dramatów. Rezygnuje bo zna swoją wartość i wie, że nie musi grać roli, aby coś dostać. Wie, że aby osiągnąć coś czego chce, nie musi niczym, ani nikim manipulować, tylko określić czego chce i przy pomocy pracy - zrealizować swoje założenie.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
Wiesz, co się dzieje, kiedy kogoś zranisz? Kiedy kogoś zranisz, zaczyna Cię mniej kochać. Taki skutek maja nieostrożne słowa. Ludzie zaczynają Cię mniej kochać.
6644 5159 390

August 22 2016

Cuda zdarzają się tym, którzy ich poszukują, narażając się na porażkę. Zdarzają się tym, którzy całkowicie zatracają się w walce o dokonanie niemożliwego.
— Mark Helprin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagatoja agatoja
Każda dobra kobieta zasługuję na mężczyznę, który będzie ją szanował, a każdy porządny mężczyzna zasługuje na kobietę, która doceni jego wysiłek.
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viaagatoja agatoja
Bóg broni Cię w bitwach, o istnieniu których nawet nie masz pojęcia.
— Toby Mac
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagatoja agatoja
Najlepsi ludzie to Ci, którzy wkraczają w Twoje życie i sprawiają, że widzisz słońce tam, gdzie wcześniej były chmury. Ludzie, którzy wierzą w Ciebie tak bardzo, że sam zaczynasz w siebie wierzyć. Ludzie, którzy kochają Cię za to, że po prostu jesteś sobą.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaagatoja agatoja
Stań się słońcem, a wszyscy cię zobaczą.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
Reposted fromjoyce-james joyce-james viaagatoja agatoja
Reposted fromzielono zielono viaagatoja agatoja
5640 a97b 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaagatoja agatoja
Chcę być dziewczyną, która zmieniła wszystko. Dziewczyną, która ma znaczenie. Dziewczyną która dała Ci historię do opowiadania.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagatoja agatoja
Kobiety zawsze poszukują jakiegoś głębszego sensu tam, gdzie go nie ma.
— Joy Fielding
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagatoja agatoja
Mężczyźni pytali Boga: Dlaczego kobiety są takie cudowne, a żony takie okropne?
Bóg odrzekł: Ja stworzyłem kobiety, Wy tworzycie żony.
— znalezione
Reposted frompokolorowana pokolorowana viaagatoja agatoja
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— musierowicz.
Reposted fromrol rol viaagatoja agatoja
4553 5ffb 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaagatoja agatoja
2584 ec9e 390
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viaagatoja agatoja
2221 e8a8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaagatoja agatoja
2254 c7e8 390
Reposted fromrol rol viaagatoja agatoja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl